pogotowie stomatologiczne elbląg godziny otwarcia ad 8

W przyszłych badaniach należy zastosować stopniowanie chirurgiczne i zbadać wartość chemioterapii w niedrobnokomórkowym raku płuca w stadium II, IIIA i IIIB. Instrumenty oceny jakości życia mogą ułatwić ocenę stosunku korzyści do ryzyka leczenia u takich pacjentów. Chociaż czteromiesięczna poprawa medianowego przeżycia i widoczne podwojenie całkowitego przeżycia jest zachęcające, nasze wyniki sugerują, że nawet przy chemioterapii indukcyjnej, 75 procent pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium III umrze w ciągu trzech lat. Potrzebna jest zatem jeszcze lepsza terapia, a poszukiwania poprawionej radioterapii, lepszej chemioterapii i terapii biologicznej są uzasadnione. Wartość nowych programów leczenia można ustalić tylko w prospektywnych badaniach z randomizacją.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Prowadzony przez Grupę B Raka i Białaczki i wspierany przez granty z National Cancer Institute i TJ Martell Foundation. W badaniu wzięli udział członkowie następujących instytucji: University of California w San Diego – Mark Green (dotacja CA-11789); University of Missouri, Columbia – Michael Perry (CA-12046); University of Minnesota, Minneapolis – Bruce Peterson (CA-16450); University of Tennessee, Memphis – Alvin M. Mauer (CA-47555); Bowman-Gray School of Medicine, Winston-Salem, Karolina Północna – Robert Cooper (CA-03927); Centrum Medyczne Uniwersytetu West Virginia, Morgantown – Peter Raich (CA-28562); Delaware Cancer Network, Wilmington, Del. – Robert Frelick (CA-28411); University of Maryland Cancer Center, Baltimore – Joseph Aisner (CA-31983); New York Hospital-Cornell Medical Center, Nowy Jork – Richard T. Silver (CA-07968); Long Island Jewish Medical Center, Nowy Hyde Park, Nowy Jork – Kanti Rai (CA-11028); Columbia University, New York – Sameer Rafla (CA-25119); Mount Sinai School of Medicine, Nowy Jork – James F. Holland (CA-04457); Upstate Medical Center w Syracuse, Syracuse, NY – Arland Gottlieb (CA-21060); Central Massachusetts Oncology Group, Worcester, Massachusetts – Mary Constanza (CA-37135); Harvard School of Public Health, Boston – James R. Anderson (CA-33601); Massachusetts General Hospital, Boston – Robert Carey (CA-12449); Szpital Rhode Island, Providence – Louis Leone (CA-08025); Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Hanover, NH – Gibbons Comwell (CA-04326); McGill Cancer Center, Montreal – JL Hutchinson (CA-31809); Washington University Medical Center, St. Louis – Alan P. Lyss; University of Alabama, Birmingham – George Omura; i University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati – Orlando J. Martelo.
Przedstawione w części na sesji plenarnej 24. dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Nowy Orlean, maj 1988.
Jesteśmy wdzięczni J. Kathleen Meyers za pomoc w przygotowaniu manuskryptu.
Author Affiliations
Z wydziałów medycyny (ROD, MRG) i radiologii (SLS), University of California, San Diego; Departament Radiologii, McGill University, Montreal (JG); Departament Radiologii, Dartmouth Medical School, Hanover, NH (WLE); Departament Medycyny, University of Missouri, Columbia (MCP); Departament Biostatystyki, Harvard School of Public Health, Boston (KJP); Massachusetts General Hospital, Boston (RWC); i Dana-Farber Cancer Institute, Boston (EFF) Prośby o przedruk do Dr. Dillmana w Centrum ds. Nowotworów w Hoag, 301 Newport Blvd., Newport Beach, CA 92658.

[patrz też: potencjał oksydoredukcyjny, gnozja, epikotyl ]